Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Månadens

Drabbisdal. En Plats med tradition

Drabbisdal 1543.jpg

Få platser har så varierad historia som Drabbisdal. På en begränsad yta i en lövträdsbevuxen hagmark med tomt, finns lämningar från bronsålder och krigshistoria från 1560-talet, när Daniel Ranzaus knektar härjade i bygden. I området finns täktgropar efter kalkstensbrytning. Här finns en backstuga och ett ordenshus, allt inramat av uråldriga ekar. 

Läs hela artikeln

Månadens

Rehnbergs Sädes Bränvin

Rehnbergs tumme.jpg

Har du sett de åttkantiga buteljerna med den fina etiketten med texten Rehnbergs Sädes Bränvin? Har du då kanske funderat över varför det står Söderköping längst ned på etiketten? Historien börjar år 1841 i Rejmyre då ett gossebarn föds i glasritare-familjen Rehnberg på Rejmyre glasbruk. Sonen får namnen Erik Petter Wilhelm Rehnberg. 

Läs hela artikeln

På jakt efter ett kulturarv - halt som en blankål

2017-tråd-tumme-mindre.jpg

En sökning på internet ger 75.000 träffar på ordet luffarslöjd och 232.000 på trådslöjd så ger en sökning på samma ord i museernas datasystem för det mesta ingen träff alls! Svenska akademiens ordlista och enorma ordbok har aldrig innehållit orden luffarslöjd eller trådslöjd. Uppslagsböckerna tiger. Tillhör det ens kulturarvet eller är det bara ”nå´t som luffarna gjorde” och ”vanligt folk” fortfarande gör?

Läs hela artikeln

 

Nyheter

Kulturarvsdagen - Referat och reportage

11Karvdag.jpg

Nu har vi klarat av höstens Kulturarvsdag. 

 

Sök efter trollen i Sägenkartan

170919-Sägenkartan - tumme.jpg

Vättar och varulvar, maran och djävulen. Den 1:a september 2017 hade den digitala Sägenkartan premiär. Där finns tusentals berättelser om oknytt och annat. De kommer från samlingarna på Institutet för språk och folkminnen och från tryckta sägenutgåvor. Sägenkartan riktar sig till alla intresserade och är ett led i institutets strävan att tillgängliggöra samlingarna. Man vill också öka intresset för och kunskapen om folkminnen. 

Välkommen till balladernas värld

170911-ballad tumme.jpg

Riddare, jungfrur och övernaturliga varelser, ond bråd död, förälskelse och passion, tvångsgiften, bedrägerier och skämt. Välkommen in i den medeltida balladens värld! Nu finns en stor presentation av de medeltida balladerna på Musikverkets webbplats. Där finns inspelningar av ballader att lyssna på och mycket annat. Dessutom finns ett sökbart digitalt register över balladerna.

En halvmålad runsten i Vist

20170717-Kblogg runsten.jpg

På Riksantikvarieämbetets K-blogg presenteras en runsten i vid Vist kyrka i Sturefors. Till Runverkets uppgifter hör att registrera, undersöka och publicera Sveriges runinskrifter. En av de runinskrifter som upptäcktes redan på 1960-talet får nu sin presentation. När kyrkan brann 1961 hittades runstenen under golvet och 1965 restes den utanför kyrkan.

Läs gamla lokaltidningar på nätet!

170710-TidningarKB-tumme.jpg

Nu kan du läsa lokaltidningar från 1800-talet på Kungliga bibliotekets (KB) hemsida. Där finns Östgöta-Correspondenten från åren 1851–1895. Du hittar också Östgötaposten, Norrköpingskuriren och Norrköpings Tidningar från 1800-talet via söktjänst Svenska Dagstidningar på KB. Under året kommer ännu fler årgångar av tidningen finnas online.

Utmaning till hembygdsföreningar i Östergötland!

170530-Redo-för-folkkonst.jpg

Nästa år är det temaår kring Folkkonst i Östergötland. Under rubriken "Redo för folkkonst?" vill nu Kulturarv Östergötland locka hembygdsföreningarna att delta i Folkkonståret 2018 med att presentera ett utvalt föremål från sina samlingar. Ute på hembygdsgårdarna finns ett fantastiskt föremålsbestånd. Alla kan vara med!

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia