Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

En halvmålad runsten i Vist

Banner

På Riksantikvarieämbetets K-blogg presenteras en runsten i vid Vist kyrka i Sturefors. Till Runverkets uppgifter hör att registrera, undersöka och publicera Sveriges runinskrifter. En av de runinskrifter som upptäcktes redan på 1960-talet får nu sin presentation. När kyrkan brann 1961 hittades runstenen under golvet och 1965 restes den utanför kyrkan.

Runstenen undersöktes första gången på 1960-talet av Sven B F Jansson (Run-Janne) men den publicerades aldrig. Nu har Runverkets runolog Magnus Källström tagit tag i stenen och han berättar om det spännande arbetet med att vårda och måla stenen och detektivarbetet med att tolka texten på Riksantikvarieämbetets K-blogg.

Här hittar ni Magnus berättelse på K-blogg. 

Runsten, Vist

Foto: Magnus Källström, RAÄ

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia