Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

ABM-portaler

Kulturarv Östergötland är ett ABM-nätverk (Arkiv Bibliotek Museum).
Det betyder att vi arbetar över sektorsgränserna för att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv.

En tydlig trend i Sverige såväl som internationellt är större samverkan mellan aktörerna inom kulturarvsfältet. Det gäller både aktörer inom våra institutioner som aktörer utanför institutionerna.

Utgångspunkten för all sådan verksamhet är "brukarperspektivet". Vi ska förenkla för våra besökare att kunna ta del av och bruka vårt gemensamma kulturarv oavsett var det ligger rent organisatoriskt. Mycket av drivkraften bakom det som kan kallas ABM- eller kulturarvssamarbetet förklaras av de nya möjligheter som digitalisering och modern teknik har fört med sig.

Här till vänster under Regionalt kan du nå våra systersajter i andra län.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia