Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Om oss på Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland är en regional verksamhet med ekonomiskt stöd från Region Östergötland. Kulturarv Östergötland har administrativt sin hemvist på Östergötlands museum och är där integrerat med övrig verksamhet.

Arbetet sker i en bred ABM-samverkan med en mängd institutioner, projekt och föreningar. Till verksamheten finns en ledningsgrupp och en referensgrupp knuten. Syftet med verksamheten är att på ett spännande och modernt sätt tillgängliggöra vår östgötska historia.

Kontakt

Vi är flera som arbetar direkt med Kulturarv Östergötland.
Du kan antingen ta kontakt med oss via vår gemensamma brevlåda kulturarv@ostergotlandsmuseum.se eller direkt med någon av oss.

Anja Praesto. Foto: Allan Näslund

 

Anja Praesto
anja.praesto@ostergotlandsmuseum.se
070-180 67 46

Tf verksamhetssamordnare

Janne Boman. Foto: Allan Näslund

 


Janne Boman
jan.boman@ostergotlandsmuseum.se
0707 - 43 34 15

Ansvarar för teknikutveckling

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia